Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội - các bài viết về Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội, tin tức Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội
Chia sẻ chủ đề
  • Ông Bạch Ngọc Chiến làm Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội

    Ông Bạch Ngọc Chiến làm Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội
    1 năm trước | 6
    Tại Đại hội bất thường diễn ra tại Hà Nội ngày 25/4/2021, Ông Bạch Ngọc Chiến - cựu Trưởng ban truyền hình đối ngoại VTV4, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn giáo dục EQuest đã được Đại hội bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Vovinam - Việt Võ đạo TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2023.
1