Tiến Minh và Cao Cường thẳng tiến vào vòng 2 giải cầu lông Thái Lan
Hai đại diện của Việt Nam đã có được mở màn thuận lợi ở vòng một đơn nam giải cầu lông Master Thái Lan 2017.
Tiến Minh và Cao Cường thẳng tiến vào vòng 2 giải cầu lông Thái Lan
2 3 4 5 6