Tiến Minh giữ nguyên hạng 8 thế giới
Hôm qua, Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đã công bố bảng xếp hạng tuần thứ 2 tháng 12 năm 2012.
Tiến Minh giữ nguyên hạng 8 thế giới