Muay Việt Nam mất HCV vì trọng tài?
Khâu trọng tài ở SEA Games 29 hiện vẫn đang là một bất cập khá lớn.
Muay Việt Nam mất HCV vì trọng tài?
1 2