Kết quả VBA 2022 Finals Game 3: Hanoi Buffaloes vs Saigon Heat
Ngày 03/09/2022, Final - Game 3 của VBA Brought by NovaWorld đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Saigon Heat.
Kết quả VBA 2022 Finals Game 3: Hanoi Buffaloes vs Saigon Heat
5 6 7 8 9