Kết quả VBA 2022 Game 37: Nha Trang Dolphins vs Hanoi Buffaloes
Ngày 10/08/2022, game 37 của VBA Brought by NovaWorld diễn ra với chiến thắng 77-69 thuộc về Hanoi Buffaloes ngay trên sân nhà của Nha Trang Dolphins.
Kết quả VBA 2022 Game 37: Nha Trang Dolphins vs Hanoi Buffaloes
9 10 11 12 13