Rõ tương lai của Gundogan tại Barca
Trích dẫn từ Marca, chủ tịch Galatasaray Dursun Ozbek chia sẻ Ilkay Gundogan có thể ở lại Barcelona sau hè này.
Rõ tương lai của Gundogan tại Barca
3 4 5 6 7