Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
Những tham vọng của Liverpool ở mùa giải năm nay gần như đã tan thành mây khói bởi chính những đối thủ truyền kiếp.
Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool