Thêm một đội bóng từ chối Henry
Thoe GFFN, Thierry Henry đã bị các đội bóng trên khắp châu Âu từ chối lời đề nghị của mình.
Thêm một đội bóng từ chối Henry
2 3 4 5 6