Với Messi trong đội hình, PSG sẽ có quỹ lương phình to không tưởng
PSG đã tiến rất gần đến việc có được chữ kí của Lionel Messi. Và để có được thành quả này, họ đã chấp nhận phình to quỹ lương một cách khó tin.
Với Messi trong đội hình, PSG sẽ có quỹ lương phình to không tưởng
2 3 4 5 6