Người đại diện lên tiếng về tin Messi sang Saudi Arabia
Ông Jorge Messi khẳng định con trai chưa đạt bất kỳ thỏa thuận nào với các đội bóng Trung Đông.
Người đại diện lên tiếng về tin Messi sang Saudi Arabia
1 2 3 4 5