Video CAN 2012: Drogba tỏa sáng mang về chiến thắng cho Bờ Biển Ngà
Video CAN 2012: Drogba tỏa sáng mang về chiến thắng cho Bờ Biển Ngà