Chấm điểm Chelsea: Điểm 3 tệ hại; Khác biệt từ số 10
The Blues gặp rất nhiều khó khăn mới có thể vượt qua được West Ham ở trận đấu muộn.
Chấm điểm Chelsea: Điểm 3 tệ hại; Khác biệt từ số 10