Lính đánh thuê tiết lộ lý do từ chối trở lại Chelsea
Một ngôi sao thuộc biên chế The Blues đang được cho mượn đã từ chối trở lại Stamford Bridge.
Lính đánh thuê tiết lộ lý do từ chối trở lại Chelsea