Tương lai ngành xe máy: “Ẩn ý” của các con số
Không đơn thuần chỉ là những con số, các thống kê cho năm 2011 được Tổng cục Thống kê công bố mới đây đã cho thấy nhiều “ẩn ý” về tương lai của thị trường và ngành công nghiệp xe máy Việt Nam.
Tương lai ngành xe máy: “Ẩn ý” của các con số