Kymco mang công nghệ xe điện IONEX và dàn 2 bánh chủ lực đến Thượng Hải Auto Show 2018
Những gì Kymco tiết lộ, hứa hẹn từ cuối năm 2017, giờ đây đều đã thành hiện thực. Tất cả đều được phô diễn tại triển lãm Thượng Hải Auto Show 2018.
Kymco mang công nghệ xe điện IONEX và dàn 2 bánh chủ lực đến Thượng Hải Auto Show 2018
3 4 5 6 7