Trái với lộ trình, xe máy điện VinFast Klara có giá từ 30 – 50 triệu đồng
Khách hàng vẫn tiếp tục được mua VinFast Klara với giá từ 30 – 50 triệu đồng. Thay vì kế hoạch tăng giá bán theo lộ trình đã được thông báo từ trước, VinFast sẽ lùi việc điều chỉnh giá bán hai phiên bản xe điện Klara sau khi kết thúc chương trình tặng 100 tỉ đồng.
Trái với lộ trình, xe máy điện VinFast Klara có giá từ 30 – 50 triệu đồng
1 2 3 4 5