Số phận đặt VÉ vào tay, nhưng Paraguay không thể nắm giữ
Nếu Paraguay bản lĩnh hơn, chiếc vé play-off khu vực Nam Mỹ đã là của họ
Số phận đặt VÉ vào tay, nhưng Paraguay không thể nắm giữ
2 3 4 5 6