Điểm tin chiều 16/11: Sanchez vào lịch sử Chile, Vidal quyết bám trụ Barca
Sanchez vào lịch sử Chile, Vidal quyết bám trụ Barca,... sẽ là những thông tin chính có trong điểm tin bóng đá chiều của chúng tôi.
Điểm tin chiều 16/11: Sanchez vào lịch sử Chile, Vidal quyết bám trụ Barca
1 2 3 4 5