Từ Hiểu Đông gặp rắc rối lớn khi đụng tượng đài võ thuật Trung Hoa
Một tòa án Trung Quốc đã yêu Từ Hiểu Đông phải nộp phí tổn 400.000 nhân dân tệ cho tượng đài võ truyền thống Trung Quốc Trần Tiểu Vượng vì đã xúc phạm võ sư này.
Từ Hiểu Đông gặp rắc rối lớn khi đụng tượng đài võ thuật Trung Hoa
5 6 7 8 9