Nhất Long lên tiếng sau chỉ trích trận đấu dàn xếp với Nhị Cẩu
Chia sẻ trên trang cá nhân, Nhất Long thừa nhận anh đã nhẹ tay với Lưu Nhị Cẩu trong cuộc thượng đài vào tối 29/4 tại Trung Quốc.
Nhất Long lên tiếng sau chỉ trích trận đấu dàn xếp với Nhị Cẩu
4 5 6 7 8