Vịnh Xuân Nam Anh: Võ đạo “bình phong” – hành động côn đồ
Vịnh Xuân Nam Anh lại luôn có những lời nhắc nhở võ sinh về những quy chuẩn đạo đức, cách làm người, giá trị về mặt tinh thần. Vậy hành động của môn phái có mâu thuẫn với giáo lý đã đề ra?
Vịnh Xuân Nam Anh: Võ đạo “bình phong” – hành động côn đồ
1 2 3 4 5