Đỗ Ngọc Hoan: Ấp ủ ước mơ dạy võ cho trẻ em nghèo
Võ sĩ Đỗ Ngọc Hoan (Công ty Đại Thiên) đến với võ thuật từ rất sớm. Sinh ra ở vùng đất võ Bình Định nên không có gì lạ khi anh lớn lên cùng võ thuật và nguyện sống chung với võ thuật.
Đỗ Ngọc Hoan: Ấp ủ ước mơ dạy võ cho trẻ em nghèo
1 2 3 4 5