Kỹ thuật Muay Thái: 'Knee Bomb' - Đòn gối 'giương Đông kích Tây'
(TinTheThao.com.vn) - Đòn gối là một kỹ thuật quan trọng của Muay Thai. Với dân tập môn này, họ không thể bỏ qua chiêu thức có tên gọi rất bốc: "Knee Bomb"
Kỹ thuật Muay Thái: 'Knee Bomb' - Đòn gối 'giương Đông kích Tây'