'Lã Cương bị Từ Hiểu Đông đánh bại vì không tự lượng sức'
Võ sư Hầu Khắc Tung mới đây chỉ ra nguyên nhân khiến Lã Cương để thua chóng vánh trước Từ Hiểu Đông.
'Lã Cương bị Từ Hiểu Đông đánh bại vì không tự lượng sức'
1 2 3 4 5