VĐV thể hình thiệt mạng khi tham gia trận đấu Muay Thái
VĐV thể hình Pradip Subramanian đã đột tử sau khi tham gia một trận đấu Muay Thái mang tính biểu diễn được tổ chức vào ngày 24/9.
VĐV thể hình thiệt mạng khi tham gia trận đấu Muay Thái
1 2 3 4 5