‘Truyền nhân Lý Tiểu Long’ đòi tỷ thí cùng Từ Hiểu Đông, Chân Tử Đan
Ngôi sao kungfu mới nổi Phi Long gần đây đã gửi lời khiêu chiến đến Từ Hiểu Đông và một số sao võ thuật Trung Quốc như Chân Tử Đan, Triệu Văn Trác để chứng minh thực lực.
‘Truyền nhân Lý Tiểu Long’ đòi tỷ thí cùng Từ Hiểu Đông, Chân Tử Đan
1 2 3 4 5