Anthony Joshua: Chỉ có siêu nhân mới hạ được tôi
Anthony Joshua vừa khẳng định chắc nịch như vậy trong lần phát biểu mới nhất khi cho rằng chưa có người phàm nào đủ sức hạ anh.
Anthony Joshua: Chỉ có siêu nhân mới hạ được tôi
1 2 3 4 5