UFC có giám đốc tài chính mới
Ông Andrew Schleimer mới đây đã được chính thức bổ nhiệm vào cương vị giám đốc tài chính mới của UFC.
UFC có giám đốc tài chính mới
1 2 3 4 5