Tin chuyển nhượng 19.4 | Vì Messi, thành Man đại chiến giành Griezmann

Tin chuyển nhượng 19.4 | Vì Messi, thành Man đại chiến giành Griezmann

Trong khi Real Madrid đang nuôi tham vọng cho cặp tiền đạo trong mơ "Đô La", thì Messi đã giúp Man sôi động hơn trong cuộc tranh giành Griezmann...
1 2 3 4 5