James Milner: 'Ngài Ổn Định' của Liverpool

James Milner: "Ngài Ổn Định" của Liverpool

Gia nhập Liverpool năm 2015, James Milner sớm chứng tỏ là một thành viên quan trọng của CLB.
1 2 3 4 5