VFF ban bố án phạt dành cho BTC sân Hà Tĩnh sau sự cố vỡ sân
Ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành án phạt dành cho BTC sân Hà Tĩnh.
VFF ban bố án phạt dành cho BTC sân Hà Tĩnh sau sự cố vỡ sân
1 2 3 4 5