Có bao nhiêu sếp bự VFF “dừng cuộc chơi” như ông Nghĩa?
Nhiều sếp lớn VFF từng “ngã ngựa” nhưng từ chức vì lý do sức khỏe như ông Cấn Văn Nghĩa là lần đầu tiên.
Có bao nhiêu sếp bự VFF “dừng cuộc chơi” như ông Nghĩa?
1 2 3 4 5