Vũ Quang Nam (TP.HCM): Từ ‘lính đánh thuê’ đến ‘trụ cột’ của Công Vinh
Vũ Quang Nam đang chứng tỏ mình là một trong những trụ cột không thể thay thế của CLB TP.HCM.
Vũ Quang Nam (TP.HCM): Từ ‘lính đánh thuê’ đến ‘trụ cột’ của Công Vinh