Hà Nội FC: Sau những cú vấp là pha bứt tốc
Hà Nội FC luôn chứng tỏ được bản lĩnh của nhà vô địch trong giai đoạn quyết định, thứ đã trở thành thương hiệu của họ.
Hà Nội FC: Sau những cú vấp là pha bứt tốc