Van Persie hồi tưởng khoảnh khắc 'Hà Lan bay' tại World Cup 2014
Van Persie vừa tả lại pha đánh đầu độc đáo vào lưới Tây Ban Nha ở World Cup 2014.
Van Persie hồi tưởng khoảnh khắc 'Hà Lan bay' tại World Cup 2014
1 2 3 4 5