Sẽ không còn kết quả hòa tại World Cup
FIFA đang cân nhắc áp dụng loạt sút luân lưu ngay tại vòng bảng để chấm dứt tình trạng hòa tại World Cup.
Sẽ không còn kết quả hòa tại World Cup
1 2 3 4 5