World Cup 2034 sẽ được tổ chức tại Đông Nam Á?
Indonesia dự định sẽ thay mặt các quốc gia tại Đông Nam Á đưa ra đề xuất về ý tưởng tổ chức World Cup 2034 tại khu vực này.
World Cup 2034 sẽ được tổ chức tại Đông Nam Á?
1 2 3 4 5

-->