Choáng ngợp! Qatar ra mắt SVĐ tuyệt đẹp cho World Cup 2022
SVĐ đầu tiên trong số 7 sân phục vụ World Cup 2022 đã mở cửa đón khách.
Choáng ngợp! Qatar ra mắt SVĐ tuyệt đẹp cho World Cup 2022
1 2 3 4 5