Xác nhận 28 trường hợp sử dụng doping tại Olympic 2016
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan phòng chống doping quốc tế, 28 VĐV đã sử dụng doping ở Olympic Rio 2016.
Xác nhận 28 trường hợp sử dụng doping tại Olympic 2016
1 2 3 4 5