Sau Olympic, VĐV Triều Tiên và Hàn Quốc chia tay trong nước mắt
Những người đồng bào bịn rịn không muốn rời trong ngày VĐV Triều Tiên về nước.
Sau Olympic, VĐV Triều Tiên và Hàn Quốc chia tay trong nước mắt
1 2 3 4 5