6 tỷ đồng đầu tư cho tay vợt trẻ Hoàng Thiên

5 năm trước
Tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên sẽ được đầu tư 6 tỷ đồng từ gia đình.
6 tỷ đồng đầu tư cho tay vợt trẻ Hoàng Thiên