Sol Campbell sẵn sàng nối gót Ryan Giggs đến Việt Nam làm việc
Sau khi huyền thoại Ryan Giggs đồng ý đến Việt Nam làm việc, đại sứ Sol Campbell cũng tỏ ra sẵn lòng nếu nhận được một lời mời nghiêm túc.
Sol Campbell sẵn sàng nối gót Ryan Giggs đến Việt Nam làm việc
1 2 3 4 5