NHM Việt Nam phát sốt: "Hà Nội cứ như Barca đang hành hạ CLB Trung Quốc vậy"
Hà Nội FC thi đấu rất hay trước đại diện đến từ Trung Quốc, Sơn Đông Lỗ Năng.
NHM Việt Nam phát sốt: Hà Nội cứ như Barca đang hành hạ CLB Trung Quốc vậy
1 2 3 4 5