Tiger Woods thừa nhận có thể không bao giờ thi đấu trở lại
Tay golf từng 14 lần vô địch major thừa nhận có nguy cơ vĩnh viễn không thể trở lại thi đấu.
Tiger Woods thừa nhận có thể không bao giờ thi đấu trở lại
1 2 3 4 5