Chi 30 triệu euro, Barca chốt hạ thành công thương vụ "Cristiano Ronaldo 2.0"
Barcelona đã dàn xếp xong mọi thỏa thuận để chiêu mộ tài năng trẻ người Bồ Đào Nha.
Chi 30 triệu euro, Barca chốt hạ thành công thương vụ Cristiano Ronaldo 2.0