Chấp nhận mất tiền triệu, sao Chelsea kiên quyết rời Stamford Bridge
Có vẻ như Olivier Giroud đang rất gần với việc nói lời chia tay đại diện tây London.
Chấp nhận mất tiền triệu, sao Chelsea kiên quyết rời Stamford Bridge