Có Maguire, Man Utd đẩy đi cái tên đầu tiên ngay tuần này
Manchester United chuẩn bị kế thải loại người thừa sau khi có được chữ ký của Harry Maguire.
Có Maguire, Man Utd đẩy đi cái tên đầu tiên ngay tuần này