Chẳng cần MU thải loại, một cái tên cũng tự tìm cách rời Old Trafford
Vừa xuất hiện một cầu thủ đưa ra động thái rõ ràng về việc muốn rời Manchester United.
Chẳng cần MU thải loại, một cái tên cũng tự tìm cách rời Old Trafford