Tổng hợp chuyển nhượng ngày 30/09: Conte muốn có Bonucci, Oezil kêu gọi Arsenal mua sắm
Conte muốn có Bonucci, Oezil kêu gọi Arsenal mua sắm,.. có trong mục điểm tin chuyển nhượng ngày 29/09 của chúng tôi.
Tổng hợp chuyển nhượng ngày 30/09: Conte muốn có Bonucci, Oezil kêu gọi Arsenal mua sắm
1 2 3 4 5