Hỏi mượn rồi đề nghị mua sao 19 tuổi, Woves đều chỉ nhận cái lắc đầu từ người Pháp
CLB Wolverhampton đang gặp khó khi nỗ lực chiêu mộ cầu thủ 19 tuổi, Enzo Loiodice.
Hỏi mượn rồi đề nghị mua sao 19 tuổi, Woves đều chỉ nhận cái lắc đầu từ người Pháp
1 2 3 4 5