Chiều ý Neymar, PSG tính đường bán Cavani cho Milan
Nhiều nguồn tin tại Pháp và Italia đều tin rằng lãnh đạo của PSG đã gặp AC Milan để bàn về tương lai của Edison Cavani.
Chiều ý Neymar, PSG tính đường bán Cavani cho Milan
1 2 3 4 5