Eiza Gonzalez: Tình cũ Ronaldo đã có người mới

Eiza Gonzalez: Tình cũ Ronaldo đã có người mới

13 phút trước
Eiza Gonzalez từng được đồn đoán rằng đã có thời gian qua lại với Cristiano Ronaldo sau EURO.