Mourinho đau xót tiễn cha đi về nơi yên nghỉ
Jose Mourinho và những người thân trong gia đình vừa qua đã tiễn đưa ông Felix về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Mourinho đau xót tiễn cha đi về nơi yên nghỉ