Tổng hợp các bài tập vai trong thể hình : Phần 3 - Các bài tập vai cơ bản cơ chế Row và Rear
Tiếp nối hai phần trước thì phần này sẽ là tổng kết những bài tập còn lại với hai cơ chế row và rear cho vai.
Tổng hợp các bài tập vai trong thể hình : Phần 3 - Các bài tập vai cơ bản cơ chế Row và Rear
9 10 11 12 13