Tổng hợp các bài tập tay cơ bản trong thể hình: Phần 2
Cơ tay là một vùng cơ được tác động nhiều nhất thông qua các bài tập, tuy nhiên để có được một cánh tay săn chắc thì phải có một buổi tập tay riêng trong tuần.
Tổng hợp các bài tập tay cơ bản trong thể hình: Phần 2
8 9 10 11 12