Huyền thoại thể hình nguy cơ mất khả năng đi lại sau 3 ca đại phẫu
Tượng đài của làng thể hình, Ronnie Coleman tuyên bố ông vẫn sẽ tập luyện chăm chỉ dù đang đứng trước nguy cơ không thể đi lại do đa chấn thương.
Huyền thoại thể hình nguy cơ mất khả năng đi lại sau 3 ca đại phẫu
1 2 3 4 5