Báo Trung Quốc thương tiếc VĐV thể hình chết vì virus corona
“Qiu Jun, người đàn ông luôn nghiêm khắc với sức khỏe bản thân, đã không thể chống lại virus corona”, Sina nói về cái chết của một VĐV thể hình Trung Quốc.
Báo Trung Quốc thương tiếc VĐV thể hình chết vì virus corona
1 2 3 4 5