Thử kiểm tra xem bạn là quái thú hay trói gà không chặt
Bên cạnh Squat thì Deadlift là bài tập thể hình phổ biến nhất hiện nay. Và các bài tập Deadlift còn có một ứng dụng khác khi có thể kiểm tra sức mạnh của cơ thể.
Thử kiểm tra xem bạn là quái thú hay trói gà không chặt