Ngọn đuốc SEA Games lần thứ 29 từ Singapore đã đến Malaysia
Ngày 13/5, ngọn đuốc Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 29 đã được chuyển từ phía Singapore cho đại diện Malaysia, chủ nhà của đại hội lần này.
Ngọn đuốc SEA Games lần thứ 29 từ Singapore đã đến Malaysia
1 2 3 4 5

loading...