-->
Đà Nẵng hỗ trợ Đài Trang 100 triệu đồng
Trên báo có bài “Ông bí thư có biết chuyện Đài Trang?” nói về việc cắt hợp đồng trước thời hạn của vận động viên này. Ngay lập tức, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP Đà Nẵng đã cử ông Đặng Đông Hải - giám đốc Trung tâm TDTT Đà Nẵng - vào TP.HCM để làm việc với Huỳnh Phương Đài Trang cùng gia đình về việc thanh lý hợp đồng.
Đà Nẵng hỗ trợ Đài Trang 100 triệu đồng

-->