Mitsubishi Outlander Sport 2014: Cải tiến nhỏ, tăng giá 300 USD
Mức giá cơ bản của Mitsubishi Lancer Evolution 2014 dao động từ 35.820 - 39.020 USD.
Mitsubishi Outlander Sport 2014: Cải tiến nhỏ, tăng giá 300 USD