Dundrod 150: Thêm 2 tay đua trong tình trạng nguy kịch
Sau tai nạn thương tâm của Jamie Jodson, làng motor tiếp tục đón nhận "tin dữ" khi Stephen Lynd và Gavin Lupton đang trong tình trạng nguy kịch.
Dundrod 150: Thêm 2 tay đua trong tình trạng nguy kịch
1 2 3 4 5