Đâu chỉ 2 quả pen, Tim Krul còn có pha cứu thua khó tin khoảng cách 3m
Thủ thành người Hà Lan đã có ngày thi đấu chói sáng dù đội nhà thua trận.
Đâu chỉ 2 quả pen, Tim Krul còn có pha cứu thua khó tin khoảng cách 3m
1 2 3 4 5