Đô cử 20 tuổi giải nghệ sau chấn thương kinh hoàng
Dính chấn thương, nhưng Yaroslav Radoshkevich vẫn dự giải liên châu lục và phải trả giá bằng cả sự nghiệp.
Đô cử 20 tuổi giải nghệ sau chấn thương kinh hoàng
1 2 3 4 5