Top 5 "siêu cò" quyền lực: Raiola, Mendes vẫn thua một người
Người ta vẫn biết đến Jorge Mendes hay Mino Raiola như là một trong những "siêu cò" tiếng tăm của làng túc cầu.
Top 5 siêu cò quyền lực: Raiola, Mendes vẫn thua một người
1 2 3 4 5