Gần 200 kỷ lục được phá tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018
Sau 15 ngày thi đấu sôi nổi, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã chính thức khép lại với hàng loạt kỷ lục đại hội và kỷ lục quốc gia được phá hoặc thiết lập.
Gần 200 kỷ lục được phá tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018
1 2 3 4 5