TPHCM sẽ là đối tác chiến lược của Hiệp hội võ thuật thế giới WoMAU
Gần 100 đại diện của 45 tổ chức võ thuật quốc tế đã tụ họp về ngôi nhà chung của WoMAU để tham dự cuộc họp Đại hội đồng Hiệp hội Võ thuật Thế giới.
TPHCM sẽ là đối tác chiến lược của Hiệp hội võ thuật thế giới WoMAU
1 2 3 4 5